Vůdcovské odznaky KCHLS

Výbor na své schůzi 2. 2. 2003 schválil nové podmínky pro zadávání vůdcovských odznaků KCHLS. Základním požadavkem pro udělení Vůdcovského odznaku KCHLS je členství v KCHLS, vycvičit a předvést na zkouškách 10 různých psů z plemen, která jsou zastoupena v KCHLS a předvedení psi jsou v KCHLS evidováni, nebo se psy těchto plemen získat titul Český šampion práce nebo Mezinárodní šampion práce.

Bronzový odznak III. stupně

obdrží vůdce, který předvedl nejméně 5 psů v I. ceně na zkouškách lovecké upotřebitelnosti -PZ, BZ, LZ, SZVP, VZ, ZPR, FT. Další 2 psi mohou být předvedeni ve II. ceně a 3 psi ve III. ceně.

Stříbrný odznak II. stupně

obdrží vůdce, který předvedl nejméně 5 psů v I. ceně na zkouškách lovecké upotřebitelnosti – PZ, BZ, LZ, SZVP, 3 psy na PZ, BZ, LZ, SZVP ve III. ceně a 2 psy na VZ nebo ZPR nejméně ve II. ceně. Stříbrný odznak také obdrží vůdce, který získal s předvedeným psem na základě absolvovaných zkoušek titul Český šampion práce.

Zlatý odznak I. stupně

obdrží vůdce, který předvedl nejméně 5 psů v I. ceně na zkouškách lovecké upotřebitelnosti – PZ, BZ, LZ, SZVP a 2 psy na PZ, BZ, LZ, SZVP nejméně ve III. ceně. Další 2 psy na VZ nebo ZPR nejméně ve II. ceně a 1 psa v I. ceně na klubových zkouškách, kde byl zadáván titul CACIT. Zlatý odznak také obdrží vůdce, který získal s předvedeným psem na základě absolvovaných zkoušek titul Mezinárodní šampion práce.

Vůdci, kteří splňují uvedené podmínky, zašlou na adresu výcvikáře stručnou žádost o udělení odznaku a doloží jí kopiemi soudcovských tabulek.

Výcvikář zkontroluje tabulky a pokud budou splněny stanovené podmínky, předloží žádost na nejbližší výborové schůzi KCHLS ke schválení. Po schválení budou vůdci tabulky vráceny. Vůdci bude odznak předán při významné klubové akci.

zdroj: web KCHLS

Stříbrný vůdcovský odznak KCHLS

kennel Ivančice v červenci 2019